Loading site...

Namn Niki Hamro
Valnummer #179
Kommun Helsingfors
Parti SFP
Kontakt niki@hamro.eu

Valteman

Viktiga frågor, som jag vill jobba för:

Grönt byggande

Vi ska bygga tätare och högre för att spara markyta för gröna områden, samt bygga mera i trä (också höga våningshus) och integrera energilösningar i byggnaderna.

Företag

Vi ska ge bättre förutsättningar för små företag.

Utbildning

Vi ska se till att skolorna får tillräckliga resurser.

En trygg stad

Vi ska arbeta för att ha e trygg stad med målet att ingen ska behöva vara rädd här.

Hur skall vi göra det?

Grönt byggande

Då vi ändå oftast bygger platta tak tycker jag att vi borde göra dem gröna! Genom att odla växter på taken får vi många fördelar:

 • Dämpar buller.
 • Mildrar stadsklimatet.
 • Minskar risken för översvämning i städer vid plötsliga skyfall.
 • Minskar behovet av stora dagvattensystem.
 • Ökar biodiveriteten.
 • Har goda estetiska värden.
 • Tar upp och binder luftföroreningar.
 • Skyddar underliggande takmaterial mot UV strålning och temperaturväxlingar.
 • Isolerar byggnaden både på vintern och sommaren och sparar därigenom energi.
 • Företag

  Staden kan hjälpa småföretagare genom:

 • att minska byråkratin
 • att göra det enklare för småföretag att svara på upphandlingar
 • att ge gynna lokala småföretag i upphandlingsprocesserna
 • att fortsätta och öka stödet till start-up center
 • att hjälpa med tomter och utrymmen till konkurrenskraftiga priser
 • Följande punkter hör inte till kommunen men vi kunde också:

 • höja momsgränsen,
 • låta företag betala momsen först efter att de fått pengarna från kunden
 • göra det enklare att lägga ner företag
 • minska arbetsgivaravgifterna för de första anställda i företaget
 • Utbildning

  Jag har själv barn i lägre skolålder och min fru jobbar på Prakticum (jag jobbade där då vi träffades) och min studietid spenderade jag på Arcada. Utbildning står nära mitt hjärta och det är viktigt att den är bra. För det första ska vi bygga och renovera skolhus och daghem så att inomhusluften hålls bra. Jag tror på att vi måste välja bort plaster då det är praktiskt möjligt, till exempel i målfärger, luftspärrar och dylikt. Det finns alternativ!

  En trygg stad

  Jag vill bo i en stad där alla kan känna sig trygga. Vi måste hålla en bestämd linje mot fascister, "nationalister" och andra som tycker att det är bra med våld och hotelser. Vi får inte ge efter för dem som bara hatar och skyller på andra. Vi måste komma ihåg att det mesta våldet vi har i samhället är vanliga män som attackerar kvinnor. Därför ska vi allt mera arbeta för att öka jämställdheten och lära våra barn att respektera varandra. Vi ska också se till att ta vara på dem som kommer till Finland och integrera dem i vårt samhälle. Det är mycket enklare att bli integrerad om du är välkommen och hittar en meningsfull sysselsättning.

  Om Niki

  Jag ställer upp i valet för att jag älskar min stad, där jag sen flera generationer har mina rötter! För att jag vill påverka, tycker om att samarbeta och har erfarenhet av politik men ändå är ny då jag inte varit invald tidigare.

  Ungdomsåren

  Jag är född på Eira sjukhus och bodde från att jag var ett halvt år gammal vid hörnet av Nylandsgatan och Annegatan. Jag gick i Marias Asyl på Stora Robertsgatan och i parken vid Johanneskyrkan tills jag var sex är gammal. Då jag blev sju började jag i Sjöscoutkåren Seaboys. Sen bodde vi några år i Grankulla men var tillbaka i stan igen då jag började på fyran i Cygnaeus lågstadieskola, Banan. Efter högstadiet i Norsen provade jag mig fram med olika yrkesutbildningar (sjömansskolan i Åbo, Dekoratörskurs vid Lilla Hanken på Drumsö, Finsmide i Ekenäs, och ännu en datakurs i Helsingfors). Scouterna var en av mina fasta punkter och jag blev i mitten av nittiotalet också aktiv i Sjöscoutkåren Sailors (tidigare Bågskyttarna, där mina föräldrar och min farmor och farfar varit aktiva, och Brändö Sjöfararflickor). Sen var det dags att utföra värnplikten vilket jag gjorde i flottan, först i Obbnäs och sen på minfartyget Hämeenmaa med hemmahamn i Pansio.

  Studietiden

  Merkonom blev jag våren 1998 från Folkhälsans yrkesutbildningsinstitut/Arcada institutet, sedermera Prakticum. Jag var smått aktiv i elevkåren men det var vid Arcada där jag studerade media som jag blev riktigt aktiv i studentorganisationerna. Jag var under den första månaden med om att grunda mediaklubben Commedia (som senare blev en egen ämnesförening) och blev dess första ordförande. I Tekniska Läroverkets Kamratförbund blev jag vice ordförande och samtidigt invald i Arcada Studerandekårs fullmäktige. Året därpå valdes jag till kårens ordförande. Det blev många uppdrag och en mycket lärorik tid med både studiepolitik, byggandet av Cor-huset och mera studentikosa händelser. Att med TLKs stora snapsklocka (skeppsklocka som måste bäras av två) ringa in julfreden i rektors kontor är en av höjdpunkterna.

  Efter studierna

  Efter studierna jobbade jag med ett alumnprojekt där de flesta yrkesinstituten i södra Finland deltog. Under den tiden köpte vi vår första bostad, på Tavastvägen, jag och Jennie gifte oss och så fick vi vårt första barn. Sen har det varit intensiva småbarnsår med tre barn födda 2006, 2008 och 2010. Samtidigt har vi renoverat och restaurerat ett 1920-tals torp i Borgå, haft en mindre motorbåt, bytt den till en större och äldre segelbåt. Jag har varit hemma med barn, arbetat med marknadsföring av Digikaapeli, en firma som installerar ljusfiber, jobbat med Projekt Pappa där vi försökte stärka pappornas roll som aktiva och delaktiga föräldrar i sina barns liv. Nu har jag jobbat över fem år som verksamhetsledare för kulturföreningen Arbetets Vänner Huvudföreningen rf som har sitt föreningshus på Annegatan 26.

  Niki i politiken

  Jag gick under studietiden med i Svensk Ungdom och var med i Nylands kretsstyrelse och sen i förbundsstyrelsen. Jag blev också SUs representant i partiets miljödelegation. Efter några års paus kom jag med i SFPs lokalavdelning, Norr om långa bron, där jag var ordförande ett par år.

  Jag ställde också upp i kommunalvalet 2012 vilket var en lärorik upplevelse.

  Senaste inlägg

  Suomeksi

  Suomenkielinen kertaus, tulossa pian...